MasterPlanet / Utu.net     (lataa tästä tämä ohje Word –dokumenttina)

 

Runkoverkon kuvaus                                Hinnasto (Word -muodossa)

 

          Nimipalvelimien osoitteet

            Sähköpostipalvelimien osoitteet

Modeemiyhteysasetukset

Kotisivutilan hallinta

Sähköpostin uudelleenohjaus ja lomailmoitukset

 

Esimerkit:

Modeemiyhteyden luonti

Sähköpostitilin käyttöönotto

CA –sertifikaatin asennus

WWW –sivutilan käsittely SCP -ohjelmalla

Sähköpostin lomailmoituksen luominen

 

Verkkoliittymien palveluasetukset

 

Käyttäjätunnukset ja salasanat luovutetaan asiakkaille kirjallisesti.

 

Nimipalvelimien osoitteet:

 

DNS –palvelimien osoitteet:

 

194.100.97.2

194.100.97.66

 

Sähköpostipalvelimien osoitteet:

 

·        Lähtevä posti:

 

mail.postipoika.com

 

Postipalvelinta voi tietoturvasyistä käyttää postin lähetykseen vain MasterPlanetin runkoverkosta ja utu.net –verkosta käsin.

 

·        Saapuva posti:

 

mailhost.masterplanet.fi

 

imap ja pop3 –protokollat ovat tietoturvasyistä käytössä vain MasterPlanetin runkoverkosta ja utu.net –verkosta käsin.

 

SSL –suojattuja –yhteyksiä (simap ja spop) postilaatikoihin ei ole rajoitettu. SSL –sertifikaatin myöntänyt root –sertifikaatti on ladattavissa osoitteessa http://mailhost.masterplanet.fi

 

Modeemiyhteysasetukset

 

Modeemiyhteys voidaan muodostaa MasterPlanetin soittosarjaan. Soittosarjan käytöstä peritään erillistä kuukausimaksua ja soittotunnukset on siten haettava erikseen.

 

Soittosarja on toteutettu ISDN –liittymillä. Huomaa ettei soittosarja tue esimerkiksi GSM –puhelimien V110 tai V120 –yhteyskäytäntöjä, vaan GSM –modeemi on asetettava ”analogi” –tilaan.

 

Soittosarja-asetukset:

 

Puhelinnumero:         02 4695970

Autentikointi:              PAP/Plain text –autentikointi

Protokolla:                  TCP/IP

IP-osoitteet:               DHCP

 

Kotisivutilan hallinta

 

Kotisivupalvelimen osoitteena voidaan käyttää dbserver.masterplanet.fi –osoitetta tai oman ”domainin” tunnusta. Kotisivujen hallintaan käytetään erillisiä käyttäjätunnuksia, jotka haetaan erikseen MasterPlanetilta.

 

Kotisivutila sijaitsee käyttäjätunnuksen kotihakemiston public_html –hakemistossa. Oletussivuna käytetään index.html –tiedostoa.

 

Palvelimen tiedot:

o       Apache

o       Cgi – ja php –tuki maksuttomina erillispalveluina

o       Mysql –tuki maksullisena lisäpalveluna


Palvelujen käyttöönottoesimerkkejä

 

Modeemiyhteyden luonti – englanninkielinen Windows XP

 

 

Valitaan <Start><Connet To><Show All Connections>:

 

 

Valitaan <Create a new connection>

 

 

Valitaan <Next>…

 

 

Valitaan <Next>…

 

Valitaan <Set up my…> ja <Next>…

 

 

Valitaan <Next>…

 

 

Syötetään yhteydelle nimi (kuvassa “MP”) ja valitaan <Next>…

 

 

Syötetään puhelinnumero tarvittavine suuntanumeroineen. GSM –yhteyksiä määriteltäessä kannattaa käyttää myös maakoodia, jolloin yhteydenotot myös ulkomailta onnistuvat. Valitaan <Next>...

 

 

Määritellään ketä yhteyttä voi käyttää ja valitaan <Next>...

 

 

Määritellään MasterPlanetilta saatu käyttäjätunnus ja salasana. Valitaan <Next>...

 

 

Määritellään yhteyden pikakuvake lisättäväksi työpöydälle. Valitaan <Finish>...


Sähköpostin käyttöönotto – Outlook Express 6 –ohjelma

 

 

 

Valitaan ohjelman valikosta <Tools><Accounts>...

 

 

Valitaan <Add><Mail...>...

 

 

...syötetään tämän sähköpostitilin käyttäjän nimi ja valitaan <Next>...

 

 

Syötetään käyttäjän sähköpostiosoite ja valitaan <Next>...

 

 

Syötetään tiedot kuten ne ylläolevassa ikkunassa ovat ja valitaan <Next>...

 

 

Syötetään käyttäjätunnus ja salasana, ja valitaan <Next>...

 

 

Valitaan <Finish>. Sähköpostitilin perusasetukset on nyt luotu.

 

 

Vastaa <Yes>...

 

...sähköpostilaatikon perustietoja ladataan koneellesi...

 

 

 

Mikäli saat ylläolevan virheilmoituksen käyttämäsi yhteys vaatii SSL –suojauksen käyttöä sähköpostin luvun yhteydessä. Vain MasterPlanetin runkoverkon ja UTU.net –verkon käyttäjät voivat käsitellä postilaatikoita ilman SSL –suojausta. Seuraavassa kappaleessa on ohje SSL –suojauksen käyttöönottamiseksi.

 

SSL –suojauksen käyttöönotto

 

Jotta SSL –suojausta voidaan käyttää täytyy postipalvelimen suojaussertifikaatin myöntäneen CA:n sertifikaatti asentaa käyttöjärjestelmän luotettujen CA –sertifikaattien listaan. Asennus tehdään seuraavasti:

 

 

Avataan www-sivu http://mailhost.masterplanet.fi ja valitaan <root certificate> -linkki.

 

 

...valitaan <Open>...

 

 

...valitaan <Install Certificate>...

 

 

...valitaan <Next>...

 

 

...valitaan <Next>...

 

 

...valitaan <Finish>...

 

 

Sertifikaatti on nyt asennettu. Seuraavaksi Outlook Express –ohjelman sähköpostitilille otetaan SSL –suojaus käyttöön.

 

 

Valitaan sähköpostitili hiiren oikealla näppäimellä ja valitaan aukeavasta alasvetovalikosta <Properties>...

 

 

Tilin <Properties> -ikkunassa siirrytään <Advanced> -välilehdelle ja aktivoidaan <This server requires...> -valinta IMAP –valinnan alle. Samalla voidaan myös <Server timeouts> -valinta asettaa maksimiarvoonsa. Lopuksi valitaan <Apply> ja <OK>...

 

 

Valitaan <Yes>...Sähköpostiohjelma on valmis käytettäväksi


WWW-sivujen ylläpito

 

WWW –sivutilaa voidaan käsitellä dbserver.masterplanet.fi –osoitteessa tai oman ”domainin” –osoitteessa SCP -ohjelmalla. Kotisivujen hallintaan käytetään erillisiä käyttäjätunnuksia, jotka haetaan erikseen MasterPlanetilta.

 

SCP –ohjelmiston Windows –version kotisivu löytyy www-osoitteesta http://winscp.vse.cz/eng/ .

 

Seuraavassa ohjeet WinSCP2 –ohjelman määrittelyyn:

 

 

<Basic> –välilehdellä määritellän <hostname>, <User name> ja <Password> -kentät...

 

<Advanced> –välilehdellä valitaan <Preferred SSH protocol version:> -kentän arvoksi 2...

 

 

<Stored sessions> -välilehdellä valitaan <Save>...

 

 

...ja valitaan <OK>

 

 

...yhteys muodostetaan valitsemalla yhteysnimi <stored sessions> -välilehdellä ja valitsemalla <Login> -painonappi.

 

 

Tallennetaan serverin avain välimuistiin <Yes> -näppäilyllä...

 

 

...kotisivutila sijaitsee käyttäjätunnuksen kotihakemiston ”public_html” –hakemistossa. Oletussivu nimetään ”index.html” –nimiseksi...

Postipalvelujen lisäasetuksia

 

Käyttäjät voivat itse määritellä itselleen sähköpostin uudelleenohjauksia sekä lomailmoituksia. Käyttäjät voivat tehdä määritykset SSH –konsolilla mailhost.masterplanet.fi –osoitteessa. SSH –konsolissa käytetään sisäänkirjaustunnuksena käyttäjän sähköpostitilin käyttäjätunnusta ja salasanaa.

 

Ilmainen SSH –konsoli -ohjelma, putty.exe, on ladattavissa eri Windows –käyttöjärjestelmäversioihin http://www.tucows.fi –osoitteesta.

 

Huomaa että MasterPlanetin käyttämä SSH –palvelu ei tue enää protokollan ensimmäistä versiota; client –ohjelma on määriteltävä käyttämään versiota kaksi.

 

Sähköpostin uudelleenohjaus

 

Uudelleenohjaukset määritellään käyttäjän kotihakemiston .forward –tiedostossa. Huomaa piste tiedostonimen edessä. Tiedostoa voidaan muokata esimerkiksi vi –editorilla.

 

.forward –tiedoston kukin tekstirivi määrittelee sähköpostiosoitteen jonne käyttäjätunnukselle saapuva sähköpostiviesti edelleenlähetetään. .forward -tiedoston oikeudet on määriteltävä seuraavalla komennolla:


chmod 0600 .forward

 

Sähköpostin lomailmoitukset

 

Ennen lomailmoitusten määrittelyä muista tarkastaa .forward –tiedoston sisältö siten että voit palauttaa tiedoston uudelleenohjausmääritykset vacation –komennon suorittamisen jälkeen.

 

Lomailmoitustoiminto otetaan käyttöön seuraavalla komentosarjalla:

 

vacation stop

vacation –I     ( <-- ISO i )

vacation start

 

Tämän jälkeen lisää .forward –tiedoston määrittelemän vacation –komennon parametriksi ”-a aliasnimi” –määrittely; vacation –komento ei muuten käsittele käyttäjätunnuksen aliasnimelle saapuvaa sähköpostia lainkaan.

 

Esimerkiksi jos käyttäjän käyttäjätunnus on master_user07 ja hänellä on kaksi aliasnimeä: john.doe ja john.jr.doe. Vacation –komento alustaa .forward –tiedoston seuraavasti:

 

master_user07, "|/usr/lib/zmailer/vacation.exe master_user07"

 

Näin määriteltynä vacation –ohjelma ei kuitenkaan lähetä lomailmoitusta käyttäjätunnuksen aliasnimille; aliasnimet on määritettävä vacation –ohjelmalle erikseen. .forward –tiedosto on siis muutettava muotoon:

 

master_user07, "|/usr/lib/zmailer/vacation.exe –a john.doe master_user07"

master_user07, "|/usr/lib/zmailer/vacation.exe –a john.jr.doe master_user07"

 

.vacation.msg –tiedosto määrittelee lomailmoituksen viestisisällön. Tiedoston toiselle riville kannattaa määritellä from: -määreellä postilaatikon sähköpostiosoite. Esimerkki .vacation.msg –tiedoston sisällöstä:

 

Subject: Lomailmoitus

From: john.doe@tyoryhma.com

 

Olen lomalla 1.10.2003 asti; otan yhteyttä heti palattuani.

 

Mortal Business Oyj

Läntinen Pitkäkatu 88

20100  TURKU

e-mail: john.doe@tyoryhma.com

  

 Lopuksi .forward -tiedoston oikeudet on määriteltävä seuraavalla komennolla:

 

chmod 0600 .forward

 

Sähköpostin lomailmoituksen poistaminen

 

Ennen lomailmoituksen poisto muista tarkastaa .forward –tiedoston sisältö siten että voit palauttaa tiedoston uudelleenohjausmääritykset vacation –komennon suorittamisen jälkeen.

 

Lomailmoitustoiminto poistetaan käytöstä komennolla:

 

vacation stop